ИТ специалист под наем дистанционна поддръжка

ТИАРБИТИ ЕООД предлага на свои клиенти възможността за компютърна помощ и услуги, за всички проблеми свързани с компютри, мрежи, принтери, както и софтуер и операционни системи, като наемете наш служител, за определен период. Свържете се с нас, опишете или напишете за вашия компютърен проблем или казус и добавете ден и час, в който желаете да ви съдействаме. Ще обсъдим проблема и ще ви отговорим какво е естеството на проблема, как можем да го решим, и на каква цена. След споразумение ще изпратим наш компютърен специалист и експерт, който ще ви посети в офиса или в дома Ви, за да се заеме със възложените му задачи.

Компютърната услуга ИТ специалист под наем, не ви обвързва с договори и абонаментни такси. Услугата се предлага за период с продължителност от 1 работен до 22 работни дни месечно. Клиентът не удържа и не заплаща данъци и осигуровки на специалиста, защото той не се назначава на трудов договор или наема на граждански договор при него. Клиентът заплаща договорената цена за услугата на ТИАРБИТИ ЕООД, която се явява работодател на специалиста. Цената за наем на ИТ специалист се определя индивидуално за всеки клиент, като в зависимост от вида и количеството на техниката и софтуера, както и от срока за който специалистът се наема.

Целта ни е да получите експертно и навременно съдействие и специализирана компютърна помощ за вашите ИТ проблеми, за да може да продължите работата си без да губите време, нерви и средства.