Мониторинг

Услугата мониторинг представлява 24/7 надлюдение и регистриране на събития свързани с услуги като HTTP,HTTPS,MySQL,MSSQL,VPN и т.н. които работят на вашия споделен хостинг, виртуален (VPS) или собствен ( dedicate ) сървър.

Също така предлагаме извършване на наблюдение за изтичащи SSL сертификати, SPAM листи.

Тази услуга може да бъде ползвана както в комбинация с други предлагани от нас услуги така и отделно.

Може да поръчате директно план за мониторинг тук или да се свържете с нас ако става въпрос за повече от една машина.