Политика за поверителност

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">Политика за поверителност</span></p> <p style="text-align: justify;">Тази декларация за сигурност има за цел да разясни какви Ваши лични данни се събират при ползване на www.fsolution.biz (“Уеб-сайтът”), каква е целта на тяхното събиране, колко време ги съхраняваме и какви са Вашите права в тази връзка.</p> <p style="text-align: justify;">"ТИАРБИТИ" ЕООД, като собственик на съдържанието на УЕБ-САЙТА.</p> <p style="text-align: justify;">В качеството си на администратор на лични данни, "ТИАРБИТИ" ЕООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на УЕБ-САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).</p> <p style="text-align: justify;">Какво са лични данни?</p> <p style="text-align: justify;">Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.</p> <p style="text-align: justify;">Каква лична информация се събира на УЕБ-САЙТА?</p> <p style="text-align: justify;">САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:</p> <p style="text-align: justify;">- име, фамилия, телефон и имейл, необходими за регистрация на УЕБ-САЙТА и създаването на Ваш личен потребителски профил;</p> <p style="text-align: justify;">- адрес, данни от дебитна/кредитна карта, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА;</p> <p style="text-align: justify;">- име, фамилия и телефон, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА без регистарция;</p> <p style="text-align: justify;">- име, фамилия и имейл, при абонамент за бюлетин или ползване на опция "Коментирай цената"</p> <p style="text-align: justify;">- ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане</p> <p style="text-align: justify;">- IP адрес, когато използвате услуги на УЕБ-САЙТА или преглеждате предоставено на УЕБ-САЙТА съдържание;</p> <p style="text-align: justify;">- Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви;</p> <p style="text-align: justify;">За какво се използва събраната информация?</p> <p style="text-align: justify;">- Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на УЕБ-САЙТА, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и оферти, препоръки на продукти и услуги.</p> <p style="text-align: justify;">- УЕБ-САЙТЪТ използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на УЕБ-САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за УЕБ-САЙТА.</p> <p style="text-align: justify;">- УЕБ-САЙТЪТ използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на "ТИАРБИТИ" ЕООД;</p> <p style="text-align: justify;">За какъв срок се събират предоставените лични данни?</p> <p style="text-align: justify;">Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на "ТИАРБИТИ" ЕООД е до отпадане на договорното основание.</p> <p style="text-align: justify;">В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1) от Закон за счетоводството от 2001 г.</p> <p style="text-align: justify;">Трансфериране на личните Ви данни</p> <p style="text-align: justify;">Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се трансферират към:</p> <p style="text-align: justify;">Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.</p> <p style="text-align: justify;">Към Банкови институции за разглеждане на постъпили заявки за покупки на стоки на изплащане.</p> <p style="text-align: justify;">Към Доставчици на закупените от вас продукти с цел коректно регистриране на гаранционни документи.</p> <p style="text-align: justify;">Личните Ви данни може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на „ТИАРБИТИ“ ЕООД.</p> <p style="text-align: justify;">Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?</p> <p style="text-align: justify;">- Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на dpo@fsolution.biz или с писмено заявление до "ТИАРБИТИ" ЕООД, подписано от Вас и подадено до адреса на "ТИАРБИТИ" ЕООД в с.Сенник 5450, ул. „Дан Колов“ № 37;</p> <p style="text-align: justify;">- Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на dpo@fsolution.biz или с писмено заявление до "ТИАРБИТИ" ЕООД, подписано от Вас и подадено до адреса на "ТИАРБИТИ" ЕООД в с.Сенник 5450, ул. „Дан Колов“ № 37;</p> <p style="text-align: justify;">- Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от "ТИАРБИТИ" ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.</p> <p style="text-align: justify;">При използване от страна на “ТИАРБИТИ“ EООД на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.</p>
Read More