Начало

Консултация и изработването на превантивни мерки осигуряват най-добрата защита за нашите клиенти – защита на вашите приложения преди да бъдат изложени на атака и нашите услуги по кибер сигурност осигуряват това.

Консултация по оптимизиране на работата, оборудването и програмното обезпечение.

Одит и оценка на сигурността

Извършваме оценки на защитеността на нашите клиенти. Те показват точно къде трябва да бъдат фокусирани вашите усилия и кои методи на защита са най-подходящи за целта.