Как да добавим уеб сайт към Trusted sites

За браузър Internet Explorer
1. В Internet Explorer, цъкнете на Tools, след това цъкнете на Internet Options, а след това цъкнете на Security tab.
2. В раздел Select a Web content zone to specify its current security settings box, цъкнете на Trusted Sites, а след това цъкнете на Sites.
3. Ако желаете да добавите сайтове които не използват защитена връзка (SSL), за да стане възможно трябва да цъкнете на Require server verification (https:) for all sites in this zone кутия за отметки (check box).
4. В раздел Add this Web site to the zone box, въведете адреса (URL) на уеб сайта на който имате доверие, и тогава цъкнете на Add.
5. Повторете стъпките за всеки сайт който искате да добавите.
6. Цъкнете на OK два пъти за да приложите промените и да се върнете в Internet Explorer.

За браузър Chrome

1. Цъкнете на бутона за да се отвори меню .
2. Цъкнете на Settings, плъзнете надолу и цъкнете на Show Advanced Settings link.
3. Цъкнете на Change proxy settings.
4. Цъкнете на Security tab > Trusted Sites, след това цъкнете на Sites.
5. Въведете адреса (URL) на сайта в Trusted Site, след това цъкнете на Add.
6. Цъкнете на Close > OK.

За браузър Firefox

В Firefox има няколко различни зони за добавяне в Trusted site (отнасящи се към “Exceptions”(Изключения)), в зависимост от това каква функционалност желаете да allow (разрешите) от сайта.
1. От меню Tools > Options ….
2. Избирате Content, където да добавите Exceptions (Изключения) към:
Block pop-up windows – цъкнете на Exceptions… и добавете адреса (URLs) на сайтовете които желаете да разрешите/забраните изскачащи прозорци.
Load images automatically цъкнете на Exceptions… и добавете адреса (URLs) на сайтовете които желаете да разрешите/забраните автомати1ното зареждане на изображения.
Enable JavaScript – цъкнете на Exceptions… и добавете адреса (URLs) на сайтовете които желаете да разрешите/забраните JavaScript

3. В раздел Privacy, ако желаете да разрешите бисквитките (cookies) от повечето сайтове, цъкнете на clear all текуща история за да отворите Clear Recent History прозорец, където можете да изберете Accept cookies from sites, нотогава трябва да добавите някои Exceptions за предотвратяване на бисквитки от определени сайтове.

4. В раздел Security, ако е включен “Warn me when sites try to install add-ons”, можете да замените това предупреждение за определени сайтове, като щракнете Exceptions.

5. В Exceptions… диалогова кутия, въведете адреса (URLs) в Address of web site: поле, тогава цъкнете върху Allow.
6. В раздел Advanced, цъкнете на Network tab. Има кутия за отметки Tell me when a website asks to store data for offline use. Тук може да добавите Exceptions които да отменят това правило.

PDF Version