Кибер сигурност

Кибер сигурност

<p style="text-align: justify;">Защо ви предлагаме тази услуга?</p> <p style="text-align: justify;">Хакерските атаки, кражбите на данни, конфиденциална информация и клиентски бази вече не са редки събития, а реални, ежедневни заплахи за всеки бизнес, малък или голям, който съхранява информация за бизнеса си, клиентите си, проучвания, планове и всичко останало, важно за неговото функциониране и развитие.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Уеб  тест (проверка на сървър или приложение)</li> <li>Мрежови тест ( вътрешна и външна мрежа)</li> <li>Сканиране за уязвимости</li> <li>Анализ вътрешни правила при работа с чувствителна информация (Регламент (ЕС) 2016/679/GDPR)</li> <li>Безплатен повторен тест след като клиента е отстранил уязвимостите</li> <li>Доклади за първоначалния и вторичния тест</li> <li>Препоръки за отстраняване на откритите проблеми</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Уеб тест</p> <p style="text-align: justify;">Уеб приложенията се считат за едно от най-разпространените средства за събиране, съхранение, управление и преразпределение на данни. Над 80% от всички известни компрометирания се дължат на експлоатираните слабости в уеб приложенията.</p> <p style="text-align: justify;">Услугата “Уеб тест“ съчетава както автоматизирано и ръчно тестване, което цели да се определи има ли част от системата, която е уязвима за атака.</p> <p style="text-align: justify;">Мрежови тест</p> <p style="text-align: justify;">Тестът анализира сигурността на мрежата, както и използването на различни методи за експлоатиране на услугите, протоколите и устройствата (сървъри, рутери, комутатори, точки на достъп, защитни стени, IPS / IDS устройства и други).</p> <p style="text-align: justify;">Тази част от услугата се дели на две части: вътрешни и външни мрежови тестове.</p> <p style="text-align: justify;">Сканиране за уязвимости</p> <p style="text-align: justify;">Услугата включва приоритизиране на уязвимости след автоматизирано сканиране. Уязвимостите се категоризират според тяхното въздействие, тежест и вероятност.</p> <p style="text-align: justify;">Услугата е подходяща за организации, които искат да получат обща представа за тяхната киберсигурност. Основната цел е да се идентифицират уязвимости, които могат да доведат до загуба на активи.</p> Анализ вътрешни правила при работа с чувствителна информация (Регламент (ЕС) 2016/679/GDPR) Общият Регламент изисква компаниите и организациите да приемат нови политики, целящи да осигурят и предоставят на крайния потребител по-високо ниво на контрол върху личните данни. Ако съхранявате каквито и да било данни за клиентите и партньорите си, трябва да се съобразите с изискванията му. Голяма част от мерките са свързани с разписването на съвсем нови процедури, указания и инструкции, допълнителни обучения, както и въвеждане на системи за обработка и съхраняване на информацията. <p style="text-align: justify;">Последните проучвания в индустрията показват, че повече от 30% от всички нарушения, които водят до значително изгубване на данни или изтичане на информация, се дължат на успешни атаки използващи социално инженерство.</p> <p style="text-align: justify;">Широко се вярва, че най-слабата връзка в защитата на киберсигурността са служителите.</p> Методиката по която основно се водим е OWASP. Времето необходимо за изпълнение зависи от броя на вашите служители и варира от 2 до 10 дни.
Read More

ИТ специалист под наем дистанционна поддръжка

ТИАРБИТИ ЕООД предлага на свои клиенти възможността за компютърна помощ и услуги, за всички проблеми свързани с компютри, мрежи, принтери, както и софтуер и операционни системи, като наемете наш служител, за определен период. Свържете се с нас, опишете или напишете за вашия компютърен проблем или казус и добавете ден и час, в който желаете да ви съдействаме. Ще обсъдим проблема и ще ви отговорим какво е естеството на проблема, как можем да го решим, и на каква цена. След споразумение ще изпратим наш компютърен специалист и експерт, който ще ви посети в офиса или в дома Ви, за да се заеме със възложените му задачи. Компютърната услуга ИТ специалист под наем, не ви обвързва с договори и абонаментни такси. Услугата се предлага за период с продължителност от 1 работен до 22 работни дни месечно. Клиентът не удържа и не заплаща данъци и осигуровки на специалиста, защото той не се назначава на трудов договор или наема на граждански договор при него. Клиентът заплаща договорената цена за услугата на ТИАРБИТИ ЕООД, която се явява работодател на специалиста. Цената за наем на ИТ специалист се определя индивидуално за всеки клиент, като в зависимост от вида и количеството на техниката и софтуера, както и от срока за който специалистът се наема. Целта ни е да получите експертно и навременно съдействие и специализирана компютърна помощ за вашите ИТ проблеми, за да може да продължите работата си без да губите време, нерви и средства.
Read More